Rachunek db Makler w Biurze Maklerskim Deutsche Bank

db_makler

OTWÓRZ konto maklerskie w Biurze Maklerskim Deutsche Bank

PLUSY:

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • niskie prowizje od wartości transakcji na rynku krajowym,
 • do dyspozycji klienta jest około 40 rynków zagranicznych z całego świata.

MINUSY:

 • dość wysokie prowizje od transakcji na rynkach zagranicznych.

OPŁATY:

 • otwarcie konta – 0zł,
 • prowadzenie rachunku – 0zł,
 • przechowywanie papierów wartościowych – opłata kwartalna – 0,003% wartości rynkowej papierów (0,02% jeśli przekracza ona 2 mln zł) na rynku polskim; 0,03% (0,06% poza rynkami strefy euro) dla rynków zagranicznych,
 • prowizja od obrotu akcjami na rynku polskim – 0,19% wartości transakcji, min. 1,90 zł,
 • prowizja od obrotu obligacjami na rynku polskim – 0,14% wartości transakcji, min. 1,90 zł,
 • prowizja od obrotu akcjami zagranicznymi – stała prowizja 1% wartości transakcji + dodatkowa prowizja kwotowa w zależności od rynku: 100 euro (Niemcy, Paryż, Bruksela, Oslo, Amsterdam, Madryt, Helsinki), 150 euro (Mediolan), 50 funtów brytyjskich (Londyn), 200 franków szwajcarskich (Zurych, Tokio), 100 dolarów kanadyjskich (Montreal), 100 dolarów amerykańskich (USA), 25 000 forintów (Budapeszt), 3000 koron czeskich (Praga), 100 euro (inny, niewymieniony rynek regulowany),
 • przelew – do Deutsche Banku – 0zł, pozostałe banki – 5zł,
 • przelew zagraniczny lub przelew do banku polskiego w obcej walucie – 0,2% wartości przelewu (min. 115 zł, maks. 315 zł),
 • prowizja od obrotu prawami pochodnymi – kontrakty terminowe na indeksy, obligacje skarbowe, WIBOR – 8 zł, kontrakty terminowe na waluty – 0,30 zł, kontrakty terminowe na akcje – 3 zł, opcje – 2% wartości transakcji (min. 2 zł, max. 9 zł),
 • notowania GPW w czasie rzeczywistym- 1 najlepsza oferta – 0 zł; 5 najlepszych ofert – 88 zł, pełen arkusz ofert – 174 zł miesięcznie.

 
OTWÓRZ konto maklerskie w Biurze Maklerskim Deutsche Bank