IKE – konto maklerskie BOŚ

Połączenie konta maklerskiego z kontem IKE lub IKZE w Banku Ochrony Środowiska umożliwia inwestycje na giełdzie bez podatku od zysków kapitałowych. Więcej informacji.

IKE, czyli Indywidualne konto emerytalne jest dodatkową formą zabezpieczenia emerytalnego, oprócz emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE. Jest to indywidualny plan emerytalny, który polega na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na rachunku brokerskim.

ZALETY IKE:

  • brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. “podatku Belki”),
  • po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, wypłacając pieniądze z IKE jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego,
  • brak obligowania do regularnych wpłat, można robić to dowolnie (aby tylko nie przekroczyć rocznego limitu wpłat – w 2016 roku limit wpłat IKE wynosi 12 165 zł. ).

Inwestowanie na rachunku IKE odbywa się na takich samych zasadach, jak inwestowanie na zwykłym rachunku maklerskim. Prowadzenie rachunku IKE w DM BOŚ jest bezpłatne.

Z uwagi na fakt, że gromadzenie środków w IKE ma służyć na przyszłą emeryturę, wypłata następuje po ukończeniu przez oszczędzającego 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnienia następującego warunku:

  • dokonywanie wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych

albo

  • dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.